Het seminar is in 2022 en 2023 drie maal georganiseerd en liep van

vrijdag eind van de middag tot zondag eind van de middag. 

 

Begin oktober 2023 wordt een tweede deel van het seminar deel voor degenen die aan een van de eerste seminars hebben deelgenomen. Mogelijk dat hierna nog meer delen gaan volgen.

 

Onderstaande tekst heeft nog betrekking op een van de afgelopen seminars om een idee te geven hoe het er ongeveer ziet. 

Vanzelfsprekend kunt u ook in uw eigen omgeving (bijvoorbeeld school, organisatie, kennissengroep, bedrijf, thuisonderwijs) een seminar met Wouter organiseren. Dit kan in een afwijkende vorm dan onderstaand, ook tijdens doordeweekse dagen.

 

Praktische informatie over het seminar 

Datum: 26-27-28 mei 2023 

De locatie is het Land van EEN, Rysloane 5 in Surhuizum. Hier woont een kleine ecologische/spirituele community in verbinding met elkaar en moeder aarde. Het is een natuurlijke, inspirerende omgeving, in een coulisselandschap met oa een pingjum (meertje) waarin gezwommen kan worden en een prachtige tuin. Het stroleemhuis is de ontmoetingsruimte waarin het seminar plaats vindt. Tegen een kleine vergoeding kan je hier je tent/caravan opzetten gedurende dit weekend.

Programma*

Vrijdag 26 mei

17.00-18.00 uur: aankomst en begroeting

18.30 einde avond: diner en aansluitend begin seminar door kennismaking

Zaterdag 27 mei
Ochtend 10.00
13.00 (met korte pauze)

Lunch 13.00 14.00

Middag 14.00 - 17.30 (met korte pauze)

Diner 18.30 

Zondag 28 mei
Ochtend 10.00
13.00 (met korte pauze)

Lunch 13.00 14.00

Middag 14.00 - 17.30 (met korte pauze)

18.00 Afsluiting.

 

Kosten deelname

Deze bestaan uit twee delen:

- Vergoeding van de onkosten: aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten (huur van de lokatie, reiskosten van Wouter, maaltijden, koffie/thee en hapjes) gedeeld door het aantal deelnemers. Voorlopig is dit begroot op € 120,- per persoon.

- een donatie aan Wouter waarmee jouw persoonlijke waardering voor zijn overdracht van inzichten kan worden uitgedrukt 

Kosten deelname voor studenten/jongeren 

- een vast bedrag ad € 50,-  voor de maaltijden etc (mede mogelijk gemaakt door Vento Verde)

- een donatie aan Wouter waarmee jouw persoonlijk waardering voor zijn overdracht van inzichten kan worden uitgedrukt.

 

Maaltijden en versnaperingen.

De diners op 26 en 27 mei en de lunches op 27 en 28 mei zijn onderdeel van het programma. Ook wordt er voor koffie, thee, sap en diverse tussendoortjes gezorgd.  Voor zover mogelijk zijn alle ingredièˆnten biologisch (-dynamisch) zijn.

 

Aanmelding

Je kunt je aanmelden voor deze inspirerende dagen door middel van het sturen van een bericht naar sra.marianne@gmail.com waarin je aangeeft:

  1. Je naam, mailadres en telefoonnummer

  2. Dat je het voorlopig vastgesteld aanmeldbedrag ad € 120,- of € 50,- hebt overgemaakt  naar NL70Trio0197660819 ten name van Marianne van de Velde onder vermelding “Seminar Wouter 26-28 mei 2023” zodat wij dit kunnen gaan gebruiken voor te maken onkosten (huur, maaltijden, versnaperingen, reiskosten) of dat je liever gebruik gaat maken van contante betaling vlak vòòr aanvang van het seminar

  3. Indien van toepassing of er dieet-beperkingen zijn. 

 

 

* om werkelijk effectief te zijn is het alleen mogelijk het programma is zijn geheel te volgen